ENGLISH
פסח ארץ ישראלי בהגדות מן הקיבוץ
  פסח ארץ ישראלי בהגדות מן הקיבוץ
  מוקי צור ויובל דניאלי (עורכים)
נושא  תרבות ואמנות
שנת הוצאה  2004
מחיר  ₪ 100
תקציר  בין 800 ל-1000 הגדות הודפסו בקיבוצים ובתנועות הנוער במשך שלושים שנה. זה כחמישית מכל הגדות הפסח שהודפסו בעם היהודי מסוף המאה החמש-עשרה ועד שנות השישים של המאה העשרים.

אוצר גדול ובו ביטוי רגשי, ידע הסטורי, מסורת ואמנות. האלבום משקף זאת בדפים האוטנטיים של ההגדות.

העורכים מוקי צור ויובל דניאלי בחרו וליוו את התמונות בהסברים. נעמי מורג עיצבה את האלבום.
העתקת קישור