ENGLISH
בשנה הבאה - שנות טובות מן הקיבוץ
  בשנה הבאה - שנות טובות מן הקיבוץ
  מוקי צור (עורך)
נושא  תרבות ואמנות
שנת הוצאה  2001
מחיר  ₪ 100
תקציר  אלבום המביא אוסף של איגרות ברכה לראש השנה ('שנות טובות' – בלשון הדיבור) שהופצו מסוף המאה התשע-עשרה ובמשך המאה העשרים בין יהודים.

באלבום סקירה היסטורית על תולדותיו של המנהג והתפתחותו האמנותית בעולם היהודי ובארץ-ישראל מראשית ההתיישבות הקיבוצית ועד השנים האחרונות. האלבום גם סוקר את כל קיבוצי התנועה הקיבוצית ומביא לצד פרטים דמוגרפיים וגאוגרפיים של כל אחד מהם גם 'שנה טובה' מתוצרת הקיבוץ.
העתקת קישור