ENGLISH
דב הוז - מדינאי בטרם מדינה
  דב הוז - מדינאי בטרם מדינה
  יעקב גורן
נושא  ביוגרפיות
שנת הוצאה  2000
מחיר  ₪ 45
תקציר  סיפור חייו של דב הוז, הצעיר מבין שלושת בני המחזור הראשון של גמנסיה הרצליה, שנמנו עם מעצבי היישוב העברי בתקופת המנדט (השניים האחרים היו אליהו גולומב ומשה שרתוק - שרת).

הספר מביא את קורותיו כקצין בצבא טורקיה ואת יוזמותיו לעידוד ההתנדבות לגדודים העבריים, להקמת ארגון ה"הגנה", להקמת המשרד לעבודות ציבוריות ו"סולל בונה" וייסוד המחלקה הערבית של הסתדרות העובדים. הספר מתאר את שליחויותיו הרבות בענייני הרכש באירופה והתגייסותו המתמדת למען היישוב בשליחויות מדיניות רבות בכל העולם, במחיר אישי כבד של ויתור על חיי משפחה נורמליים ולימודים.
העתקת קישור