ENGLISH
חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים (בשיתוף הוצאת מאגנס)
  חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים (בשיתוף הוצאת מאגנס)
  יחזקאל דר
נושא  חינוך
שנת הוצאה  1998
מחיר  ₪ 45
תקציר  שמונה-עשר חוקרי חינוך, סוציולוגים ופסיכולוגים מנתחים את השינויים הדינמיים המתחוללים במערכות החינוך הקיבוצי עקב השינויים החברתיים המתרחשים בהם.

התרחבות תפקידי המשפחה, שיחרור הפיקוח "התנועתי" מעל בית-הספר, התמקצעות וההתרכזות בהקניית דעת – בכל אלה ועוד עוסקים שמונה-עשר המאמרים המרכיבים את הספר, שיצא בשיתוף הוצאת מאגנס.
העתקת קישור