ENGLISH
הנוער הבורוכובי ודרור-נוער בורוכוב בפולין אחרי השואה
  הנוער הבורוכובי ודרור-נוער בורוכוב בפולין אחרי השואה
  יואל רויזמן
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  1999
מחיר  ₪ 45
תקציר  תולדות תנועת "הנוער הבורוכובי" ויתר התנועות החלוציות שפעלו בפולין אחרי השואה לא היו כשל תנועת נוער רגילה. עקב הנסיבות המיוחדות ששררו אחרי השואה נטלו עליהן התנועות החלוציות את המשימה להציל ולשקם אלפי ילדים ונערים ששרדו מהגיהנום הנאצי ונותרו יתומים ורעבים, וחסרי בית.

הספר מתאר את האקלים הציבורי והפוליטי ששרר בפולין לאחר שחרורה מהכיבוש הגרמני, את השנאה לשארית הפליטה, ואת יחסו ההפכפך של המשטר הקומוניסטי מאהדה ותמיכה במאבקו של העם היהודי לעצמאות מדינית ועד לקו הסטליניסטי הנוקשה שהביא לחיסולה של התנועה הציונית בפולין.
העתקת קישור