ENGLISH
בנייך בונייך - הבונים באמריקה 1932 – 1952
  בנייך בונייך - הבונים באמריקה 1932 – 1952
  יהודה רימר
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  2001
מחיר  ₪ 45
תקציר  סיפורה של תנועת "הבונים" באמריקה בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים הוא סיפורם של בני הנוער המתלבטים בין תרבות הוריהם, רובם ילידי מזרח אירופה, ובין אורח החיים האמריקני שלתוכו נולדו.

תשובת "הבונים": ארץ-ישראל! – המפעל הציוני כמופת, כאתגר וכחזון. על יסוד למעלה מ – 70 ראיונות אישיים וחומר תיעודי רב מתאר המחבר את התפתחותה של תנועת "הבונים" ממשמרת צעירה של מפלגה – לתנועת נוער חלוצית מגשימה. הספר מפרט את מקורות הצמיחה החברתיים והתרבותיים של התנועה, ובוחן גם את "הבונים" לאור שאלת מהותן של תנועות הנוער, שנעשו גורם מרכזי בעיצוב החברה הישראלית ובמאבק על הקיום היהודי בתפוצות.
העתקת קישור