ENGLISH
נאמנים לעצמם ולדרכם - המחתרת החלוצית בהולנד במלחמה ובשואה
  נאמנים לעצמם ולדרכם - המחתרת החלוצית בהולנד במלחמה ובשואה
  יגאל בנימין
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  1998
מחיר  ₪ 45
תקציר  סיפורה של התנועה החלוצית והכשרותיה בהולנד מתחילתן בשלהי מלחמת העולם הראשונה ועד לדעיכתן עם קום מדינת ישראל. הספר מתמקד בתקופת השואה, כאשר החלוצים היו הקבוצה היחידה בקרב יהודי הולנד שגילתה התנגדות מאורגנת במסגרת יהודית.

הספר עוקב גם אחרי שארית הפליטה של יהודי הולנד ומתוארת בו התארגנותם של שרידי התנועה והכשרותיה בשנה הראשונה אחרי השחרור.
העתקת קישור