ENGLISH
משתיקה לזעקה לדיבור - שלושה דורות של אימהות בקיבוץ
  משתיקה לזעקה לדיבור - שלושה דורות של אימהות בקיבוץ
  אראלה למדן
נושא  מגדר
שנת הוצאה  2004
מחיר  ₪ 50
תקציר  בחזונו של הקיבוץ להגשים בימינו חברת מופת שוויונית, נדחקה האימהות מלב ההוויה המשפחתית לתפקיד המלווה של המטפלת. האימהות שועבדה כליל להגשמת מטרות הקיבוץ ואחת הייתה האפשרות שעמדה בפני המייסדות: לנצור את כמיהתן לאימהות או לנטוש את חזון הקיבוץ. ספר זה נותן בפעם הראשונה פתחון פה לאימהות בנות דור המייסדים ולאימהות בנות הדור השני והשלישי להשמיע את קולן על ההחמצות, החרטות והתסכולים שליוו את חייהן כאימהות בקיבוץ משנות השלושים ועד לשנות התשעים המאוחרות.
העתקת קישור