ENGLISH
נוער תוסס בעדה שאננה - תנועות הנוער הציוניות ו"החלוץ" בגרמניה
  נוער תוסס בעדה שאננה - תנועות הנוער הציוניות ו"החלוץ" בגרמניה
  חנה ויינר
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  1996
מחיר  ₪ 60
תקציר  תולדות תנועת ה"חלוץ" בגרמניה בשנים 1912 – 1927.

בעדה היהודית השאננה התלכד מיעוט של הנוער בתנועות ציוניות וחלוציות. עם שקיעת ה"בלאו וייס" – תנועת הנוער היהודית הראשונה בגרמניה, ניצבה במרכז תנועה חלוצית סוציאליסטית – פרי מיזוג "ברית העולים" עם "המשוטטים היהודים הצעירים". זו נטלה את האחריות ל"החלוץ" ובתוך כך יצרה תשתית לקליטת אלפי בני נוער לעת בוא הפורענות של מלחמת העולם.
העתקת קישור