ENGLISH
לזר, לנדאואר, מיהזם - אנרכיסטים יהודים (קובץ)
  לזר, לנדאואר, מיהזם - אנרכיסטים יהודים (קובץ)
  חיים זליגמן ויעקב גורן (עורכים)
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  1997
מחיר  ₪ 24
תקציר  ברנרד לזר, גוסטב לנדאואר, אריך מיהזם – שלושה הוגי דעות יהודים אנרכיסטים, שפעלו בזירה הפוליטית בצרפת ובגרמניה מסוף המאה התשע-עשרה, ועד עליית הנאצים לשלטון.

בספר כונסו דברים שנאמרו או נכתבו אודותם, פרטים על חייהם ופועלם ומעט מכתביהם – בעיקר באשר ליהדותם.
העתקת קישור