ENGLISH
ועידת הקבוצות והקיבוצים - בית אלפא, נובמבר 1925
  ועידת הקבוצות והקיבוצים - בית אלפא, נובמבר 1925
  חיים גולן
נושא  היסטוריה
שנת הוצאה  2002
מחיר  ₪ 42
תקציר  פרוטוקול הוועידה השנייה של נציגי הקבוצות והקיבוצים בשנות העלייה השלישית וראשית הרביעית (1920-1925).

הוועידה הייתה מאורע ציבורי שעורר תשומת לב גם מחוץ לתחומי היישוב הקיבוצי ובסיומה הוחלט על ייסוד "חבר הקבוצות והקיבוצים". פרוטוקול הוועידה היה גנוז 70 שנה בתוך תיק שגוי בארכיון העבודה ונמצא על-ידי המחבר, חיים גולן חוקר התקופה.
העתקת קישור