ENGLISH
יהדות ובני קיבוץ - קשר אפשרי (בשיתוף הוצאת רמות – אונ' תל אביב),
  יהדות ובני קיבוץ - קשר אפשרי (בשיתוף הוצאת רמות – אונ' תל אביב),
  זהבית גרוס
נושא  חינוך
שנת הוצאה  1995
מחיר  ₪ 37
תקציר  מחקר החושף את התמודדותם של בני קיבוץ עם שאלת הקשר ליהדות ולטיפוסי יהודים.

חידושו וייחודו של הספר הוא בבחינה שהוא בוחן את סוגיית החינוך היהודי מזווית הראייה של חניכי הקיבוץ. זהו ניסיון ראשון להתמודדות מקיפה ושיטתית עם שאלת הזהות היהודית של בני הקיבוץ.

הספר יצא בשיתוף הוצאת רמות.
העתקת קישור