ENGLISH
טבנקין בארץ ישראל
  טבנקין בארץ ישראל
  ברוך כנרי
נושא  ביוגרפיות
שנת הוצאה  2003
מחיר  ₪ 62
תקציר  הספר פורס את מלוא רוחב פעילותו והגותו של טבנקין בארץ. מהיותו אחד מחבורת המייסדים של אחדות העבודה ההיסטורית וממקימיה העיקריים של הסתדרות העובדים הכללית, דרך חלקו המכריע בייסוד תנועת הקיבוצים הראשונה – קיבוץ עין חרוד, וייסוד הקיבוץ ההסתדרותי הקיבוץ המאוחד, ועד רעיון העבודה והאימונים – הקמת הפלמ"ח ועד בכלל. טבנקין היה מהשוקדים המרכזיים על טיפוח תרבות חיים יהודית-קיבוצית שהייתה לסמל הישראליות.
העתקת קישור