ENGLISH
מהפכה לא טוטלית
  מהפכה לא טוטלית
  אליעזר בן רפאל
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  1996
מחיר  ₪ 60
תקציר  המשבר שפרץ בשנת 1985 בתנועה הקיבוצית פתח תקופה חדשה של שינוי קדחתני ועיצוב מחדש של הקיבוצים.

חברי הקיבוץ לא פסחו על שום היבט של החיים הקיבוציים, תוך שהם בוחנים מחדש כל מוסכמה ארגונית. הספר מתמקד בתנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"ם) והוא מתייחס גם לסדרה של דיונים שכינסו יחדיו את ראשי התק"ם, חוקרים בכירים במדעי החברה מהאוניברסיטאות השונות וחוקרי פרוייקט "הקיבוץ במפנה המאה".
העתקת קישור