ENGLISH
יש כלכלה אחרת, יש חברה אחרת - כלכלה חברתית ומגזר שלישי בעידן הגלובליזציה
  יש כלכלה אחרת, יש חברה אחרת - כלכלה חברתית ומגזר שלישי בעידן הגלובליזציה
  יאיר לוי
נושא  כלכלה
שנת הוצאה  2004
מחיר  ₪ 50
תקציר  התיתכן חברה אחרת וכלכלה אחרת במציאות הקפיטליסטית של ימינו? נקודת המוצא של הספר היא שאכן זה ייתכן. הספר מציג חלופה לדיכוטומיה השלטת בין חברה לכלכלה ומביא דוגמאות רבות לקיומה של כלכלה חברתית באירופה ובחלקי עולם אחרים. אינדיווידואליזם וכלכלה חסרת מעצורים הם שתי פניה של אותה תופעה. מנגד עומדים ערכים המחברים אותנו לקהילה ול"אחר", ומביאים אותנו למודעות שניתן להשתחרר משיעבוד החברה לכלכלה.
העתקת קישור