ENGLISH
לקסיקון הקיבוץ
  לקסיקון הקיבוץ
  אלי אברהמי (עורך)
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  1998
מחיר  ₪ 50
תקציר  לקסיקון רב-תחומי המביא יותר מ-300 ערכים מחיי הקיבוץ ההיסטורי והעכשווי.

בהסבריו הקולחים פורס הלקסיקון את מקורותיו, התפתחותו, מבנהו, ערכיו ועקרונותיו של הקיבוץ.

ללקסיקון מצורפת מפת הקיבוצים בארץ, רשימת קריאה מומלצת בנושאי הקיבוץ ורשימת הקיבוצים המלאה בצירוף פרטי-יסוד ביוגרפיים. את הלקסיקון מעטרים רישומיו העליזים של מושיק לין.
העתקת קישור