ENGLISH
ריבוד ושינוי בחברה שוויונית (בשיתוף המכון לחקר הקיבוץ, אונ' חיפה)
  ריבוד ושינוי בחברה שוויונית (בשיתוף המכון לחקר הקיבוץ, אונ' חיפה)
  אברהם פווין
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  1996
מחיר  ₪ 25
תקציר  מחקר המצביע על דו-קיום - לא תמיד בשלום – של אידיאולוגיה ואמונות שוויוניות עם מציאות של מערכת ריבודית ברורה למדי לחברי הקיבוץ. המחקר מצביע על הגורמים המסייעים לקיים את האיזון העדין בין ההפכים ומזהה את השפעת מרכיבי הריבוד השונים על העמדות כלפי השינויים בקיבוץ.

החוברת יצאה בשיתוף המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה.
העתקת קישור