ENGLISH
נס עמים - חיים בסתירה, סיפורו של כפר נוצרי בישראל
  נס עמים - חיים בסתירה, סיפורו של כפר נוצרי בישראל
  עפרה גרינברג
נושא  מדעי החברה - מחקרים
שנת הוצאה  1999
מחיר  ₪ 28
תקציר  נס עמים - יישוב יוצא דופן שתושביו הם אידיאליסטים נוצרים אזרחי הולנד וגרמניה שבאו לשהות בישראל פרק זמן מוגבל מראש. התושבים ויתרו על נוחות ועל רמת חיים גבוהה באירופה לטובת חיים סגפניים בארץ. את שהותם הם מייעדים לעבודה וללימודים.

עבודה - כדי לקיים את עצמם וגם כדי לתרום לכלכלת ישראל באמצעות הידע המקצועי שהם מביאים מארצותיהם, ולימודים – לימוד והכרת החברה הישראלית, ובעיקר לימודי היסטוריה ויהדות.
העתקת קישור