ENGLISH
מבעד לתקרת הזכוכית – נשים בתפקידי ניהול בכירים בקיבוץ
  מבעד לתקרת הזכוכית – נשים בתפקידי ניהול בכירים בקיבוץ
  אביבה זמיר
נושא  מגדר
שנת הוצאה  1999
מחיר  ₪ 35
תקציר  30 גזבריות, מרכזות משק, ומנהלות מפעלים בקיבוצים מספרות בפתיחות ובכנות על הישגיהן, אכזבותיהן והלחצים שעמהם הן מתמודדות בחייהן בקיבוץ.

הספר מאפיין את הנשים שהצליחו להגיע לצמרת הכלכלית בקיבוץ ובוחן מנקודת ראותן מדוע הן מיעוט כה זעום בקרב הנשים בקיבוץ.
העתקת קישור