ENGLISH
רעיון וכסף רוח וחומר - הסיפור של קרן הקיבוץ המאוחד
  רעיון וכסף רוח וחומר - הסיפור של קרן הקיבוץ המאוחד
  יעקב זק
נושא  כלכלה
שנת הוצאה  1999
מחיר  ₪ 45
תקציר  סיפורה של "קרן הקיבוץ המאוחד" מתאר את יכולתו של ציבור לפעול במשך שנים ארוכות בדרך של שיתוף פעולה והזדהות, עזרה הדדית וערבות הדדית במערכת קיבוצית השונה מכל צורת חיים אחרת.

הספר מביא בפירוט את פעילותה של הקרן במישור הבנקאי ובמישור הקיבוצי והתנועתי ומאיר את תרומתה בהעצמת יכולתם של הקיבוצים בכל תחומי החיים ובפיתוח הארץ וביטחונה.
העתקת קישור