ENGLISH
מוקי צור - לא בעבים מעל
האירוע:  מוקי צור - לא בעבים מעל
  כנסים
בתאריך:  4/3/2011
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  11:00
עד שעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
תוכן 
אירוע השקה לספרו של מוקי צור "לא בעבים מעל - מאה ראשונה לדגניה"

בהוצאת הקיבוץ המאוחד ויד בן צבי

מרצים/פותחים:  דברים:
פרופ' אביבה חלמיש, האוניבסיטה הפתוחה: מאה שנות שיח בין הדגניות והמרחביות
פרופ' אבי שגיא, אונ' בר אילן ומכון הרטמן: החברותא הקיבוצית: בין תשוקה להוויה לנסיגה לאנושי
ד"ר מוטי זעירא, מנהל המדרשה באורנים: "גם המשפחה תהיה מהפכנית" - דגניה במתח שבין המשפחה לקבוצה
משיב: מוקי צור
חניכי ובוגרי הישיבה החילונית בקטעי קריאה ושירה
מנחה: אריה (בודה) בודנהיימר
יום העיון בשיתוף בינ"ה והוצאת הקיבוץ המאוחד
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור