ENGLISH
הלוך הלכה החבריא ... לשטן ואשת האיכר
האירוע:  הלוך הלכה החבריא ... לשטן ואשת האיכר
  ערבי עיון
בתאריך:  28/2/2011
במקום:  אולם הספריה - בנין יד טבנקין
בשעה:  21:00
עד שעה:  23:00
דמי השתתפות:  ₪ 60
הכניסה:  50 ש"ח בהרשמה מוקדמת, כולל כיבוד קל
התוכנית  שירי המופע הידועי והאהובים (העגורים, ליושינקה, בדומיה ועוד ועוד...)
עם אמנון ברנזון, מיכל טל, ליאור ייני
 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור