ENGLISH
האירוע מבוטל!!! - לכל איש יש שיר - ערב שירי זמר של יוצרי התנועה הקיבוצית
האירוע:  האירוע מבוטל!!! - לכל איש יש שיר - ערב שירי זמר של יוצרי התנועה הקיבוצית
  ערבי עיון
בתאריך:  20/12/2010
במקום:  אולם הספריה, בניין יד טבנקין
בשעה:  21:00
דמי השתתפות:  ₪ 50
הכניסה:  50 ש"ח - הרשמה מוקדמת 60 - דמי כניסה ביום האירוע
תוכן 
לצערנו, מסיבות שאינן תלויות בנו - האירוע מבוטל!!

 

ערב שירי זמר של יוצרי התנועה הקיבוצית: יעקב שגיא, חיים אהוביה, לוי בן אמיתי, מתי כספי, שלום חנוך, חנן יובל, איתן פרץ ועוד.

בהנחיית נחום (נחצ'ה) היימן

זהו מפגש רביעי בסדרת ערבי שירה בציבור המוקדשים ליוצרי התנועה הקיבוצית המשלבים סיפורים וקטעי סרטים נדירים.

 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור