ENGLISH
שיבולת בשדה - מפגש שלישי - מסביב יהום הסער
האירוע:  שיבולת בשדה - מפגש שלישי - מסביב יהום הסער
  ערבי עיון
בתאריך:  15/11/2010
במקום:  אולם הספריה- בניין יד טבנקין
בשעה:  20:00
דמי השתתפות:  ₪ 60
מרצים/פותחים:  בהנחיית נחום (נחצ'ה) היימן
התוכנית  מפגש שלישי בסדרת ערבי שירה בציבור המוקדשים ליוצרי התנועה הקיבוצית ומשלבים סיפורים וקטעי סרטים נדירים
נושא הערב: שירי הקיבוץ והפלמ"ח
 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור