ENGLISH
שיבולת בשדה - מרחל עד נעמי
האירוע:  שיבולת בשדה - מרחל עד נעמי
  ערבי עיון
בתאריך:  11/10/2010
במקום:  אולם הספריה - בנין יד טבנקין
בשעה:  20:00
דמי השתתפות:  ₪ 60
מרצים/פותחים:  בהנחיית נחום (נחצ'ה) היימן
התוכנית  מפגש שני בסדרת ערבי שירה בציבור המוקדשים ליוצרי התנועה הקיבוצית ומשלבים סיפורים וקטעי סרטים נדירים.
נושא הערב: היוצרות הגדולות של הזמר הקיבוצי: רחל שפירא, נעמי שמר, שרה לוי-תנאי, רחל המשוררת ועוד
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור