ENGLISH
עוד חוזר הניגון - ערב הוקרה לנתן אלתרמן במלאת מאה שנה להולדתו ומאה שנה לתנועה הקיבוצית
האירוע:  עוד חוזר הניגון - ערב הוקרה לנתן אלתרמן במלאת מאה שנה להולדתו ומאה שנה לתנועה הקיבוצית
  ערבי עיון
בתאריך:  6/10/2010
במקום:  אולם הספריה - יד טבנקין
בשעה:  20:00
דמי השתתפות:  ₪ 60
התוכנית  בתוכנית:
הזמרת דפנה זהבי עם גבי ארגוב ליד הפסנתר בשירי אלתרמן.
מוקי צור על המחזה "כינרת כינרת"
פרופ' עוזי שביט על שירתו של אלתרמן
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור