ENGLISH
בוקר עיון לכבוד ד"ר יוסף לניר
האירוע:  בוקר עיון לכבוד ד"ר יוסף לניר
  ערבי עיון
בתאריך:  9/2/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר אמיר הלמן, ד"ר עמיר לוי, אלי אברהמי, ד"ר יוסף לניר
התוכנית  בוקר עיון המוקדש לד"ר יוסף לניר עם צאת ספרו:הקיבוץ בחברה הישראלית - פתולוגיה של משבר"
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור