ENGLISH
הזמנה לסרט "שדות האפונים הירוקות"
האירוע:  הזמנה לסרט "שדות האפונים הירוקות"
  ערבי עיון
בתאריך:  13/9/2010
במקום:  יד טבנקין, סמינר אפעל, היסמין 1 רמת אפעל
בשעה:  20:30
דמי השתתפות:  ₪ 30
מרצים/פותחים:  בסיום הסרט יתקיים דיון עם במאי הסרט יגאל תיבון ועם אחת מגיבורות הסרט
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור