ENGLISH
הזמנה לחגיגת זמר קיבוצי לציון מאה שנים לקיבוץ
האירוע:  הזמנה לחגיגת זמר קיבוצי לציון מאה שנים לקיבוץ
  ערבי עיון
בתאריך:  22/6/2010
במקום:  אולם הספריה, יד טבנקין, אפעל
בשעה:  20:30
מרצים/פותחים:  בהנחיית: נחצ'ה היימן, חתן פרס ישראל
ברכות:
זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית
אהרון ידלין, יו"ר יד טבנקין, חתן פרס ישראל
התוכנית  ערב המשלב שירה בצוותא, עם סיפורים מאחורי השירים, צילומים מהווי היצירה הקיבוצית, וקטעי סרטים נדירים
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור