ENGLISH
מצב הדמוקרטיה בישראל
האירוע:  מצב הדמוקרטיה בישראל
  ימי עיון
בתאריך:  24/5/2010
במקום:  אולם הספריה, בנין יד טבנקין
בשעה:  16:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  במלאת ארבע שנים לפטירתו של יצחק בן אהרן
התוכנית  יו"ר: יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין
ברכות: אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין
גיורא רוזן, עוזרו של בן אהרן בהסתדרות: יצחק בן אהרן כמזכ"ל ההסתדרות
פרופ' ירון אזרחי, האוניברסיטה העברית: מגמות שחיקה ביסודות הדמוקרטיה בישראל
ד"ר משה הלינגר, אוניברסיטת בר אילן: האם מדינת ישראל יכולה להיות יותר יהודית ויותר דמוקרטית כאחד?
דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון בדימוס: כללי המשחק במדינה יהודית דמוקרטית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור