ENGLISH
שיח חוקרים עם פרופ' סילביה ביזאוי וד"ר רחל שרעבי
האירוע:  שיח חוקרים עם פרופ' סילביה ביזאוי וד"ר רחל שרעבי
  שיח חוקרים
בתאריך:  7/6/2009
במקום:  חדר טבנקין
בשעה:  10:00
עד שעה:  12:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  פרופ' סילביה ביזאוי וד"ר רחל שרעבי
על הספר: האתגר המגדרי בקיבוץ ובמושב
בשיח יוצגו מחקרים המופיעים בספר בעריכת
פרופ' ביזאוי וד"ר שרעבי
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור