ENGLISH
קומונות וקהילות שיתוף במחצית השנייה של המאה העשרים - ערב לעיון לכבוד פרופ' יעקב עובד
האירוע:  קומונות וקהילות שיתוף במחצית השנייה של המאה העשרים - ערב לעיון לכבוד פרופ' יעקב עובד
  ערבי עיון
בתאריך:  18/3/2009
במקום:  אולם 001, בניין ווב, אונ' תל אביב, רמת אביב
בשעה:  16:00
עד שעה:  20:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ערב העיון לכבוד פרופסור יעקב עובד במלאת לו שמונים שנה ולרגל השקת ספרו.
התוכנית  יו"ר מירי אליאב-פלדון, אונ' תל אביב
ברכות:
אהרן שי, סגן הרקטור – אונ' תל אביב
אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין
הרצאות:
v יוסי כץ, אונ' בר אילן: אתגרי ההוטרים כקומונה דתית בראשיתה של המאה העשרים ואחת
הפסקה
v יובל דרור, אונ' תל אביב: הקבוצות השיתופיות בישראל – מערכת היחסים עם הסביבה
v רענן ריין, אונ' תל אביב והמכון ללימודים מתקדמים ירושלים: כדורגל, טנגו וצ'וריסוס: גישות חדשות בחקר החוויה היהודית בארגנטינה

דברי סיכום: יעקב עובד
 
נספח:  ערב העיון נערך בשיתוף בית הספר להיסטוריה - אוניברסיטת תל אביב

לקבלת הזמנה המהווה גם אישור כניסה לרכב לקמפוס אונ' תל אביב יש ליצור קשר עם עדי שבתאי ביד טבנקין:
03-5344458 שלוחה 102.
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור