ENGLISH
שיח חוקירם עם פרופ' הנרי ניר
האירוע:  שיח חוקירם עם פרופ' הנרי ניר
  שיח חוקרים
בתאריך:  24/12/2008
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
עד שעה:  12:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  פרופ' הנרי ניר - בעקבות ספרו המקיף על תולדות התנועה הקיבוצית "רק שביל כבשו רגליי"
מגיב: ד"ר ברוך כנרי
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור