ENGLISH
הקיבוץ וההרחבה הקהילתית: בניית זהות קהילתית משותפת - עם יציאת ספרה של מירה גלס "יחד או לחוד" בהוצאת יד טבנקין
האירוע:  הקיבוץ וההרחבה הקהילתית: בניית זהות קהילתית משותפת - עם יציאת ספרה של מירה גלס "יחד או לחוד" בהוצאת יד טבנקין
  ימי עיון
בתאריך:  29/1/2009
במקום:  מילואות, מ.א. מטה אשר
בשעה:  09:00
עד שעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
התוכנית  יום העיון מתקיים בשיתוף מ.א. מטה אשר, מילואות והתנועה הקיבוצית
9:00 התכנסות
9:30 - 9:50
ברכות
יו"ר: יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
יובל אורן, מנכ"ל מילואות
יהודה שביט, ראש מ.א. מטה אשר
9:50 – 11:30
מירה גלס: יחד או לחוד: הקיבוץ והשכונה הקהילתית – מפגש האוכלוסיות
גלעד לוי: קונפליקטים בבניית זהות משותפת
ענת שריג: ערכים משותפים של הקהילה
דיון
11:30 - 11:45 הפסקה
11:45 – 13:00
דילמות מרכזיות לאור נסיון בקיבוצים שונים
אבי לפידות (ממונה לאגף התכנון להתיישבות הכפרית): הרחבות קהילתיות - כיצד?
ד"ר אורי ובר (מנהל יחידה לייעוץ אסטרטגי, מ.א. מטה אשר): כפר "שינה" או כפר קהילתי
דיון
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור