ENGLISH
טקס פתיחת שנת יובל המאה לזכרם של אבוש ושפרה ורבר
האירוע:  טקס פתיחת שנת יובל המאה לזכרם של אבוש ושפרה ורבר
  ערבי עיון
בתאריך:  17/9/2008
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  17:00
הכניסה:  חופשית
התוכנית  שנת יובל המאה תוקדש לפעילות אבוש ושפרה ורבר וחברי תנועת פועלי ציון שמאל, בעיקר בשורות הרזיסטנס בתקופת הכיבוש הנאצי בבלגיה.

נא אשרו השתתפותכם בטל': 052-2494598
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור