ENGLISH
סיפורים מן החצר האחורית - שחרית עיון בקיבוץ עין שמר מ.א. מנשה
האירוע:  סיפורים מן החצר האחורית - שחרית עיון בקיבוץ עין שמר מ.א. מנשה
  ימי עיון
בתאריך:  3/10/2008
במקום:  מועדון קיבוץ עין שמר!!
בשעה:  09:00
עד שעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
התוכנית  9:30 – 9:00 התכנסות וכיבוד
10:00 – 9:30
להקת "החצר הישנה", קיבוץ עין שמר – קטע מוזיקלי
ברכות:
דודו אמיתי, מנהל יד יערי
חמי סל, קיבוץ עין שמר
אילן שדה, ראש מ.א. מנשה
11:15 – 10:00 סיפורים מאת:
אמנון ורנר (כרמיה)
עלי אלון (עין שמר)
אבישי גרוסמן (עין שמר)
סרט - "בנימין האופה" (8 דקות, מוטק'ה קשת, גבעת ברנר)
11:30 – 11:15 הפסקה
11:45 – 11:30
להקת "החצר הישנה", קיבוץ עין שמר – קטע מוזיקלי
12:05 – 11:45 ד"ר שולה קשת (גבעת ברנר) – ספרות הקיבוץ – מבט על
13:00 – 12:05 מוקי צור (עין גב) – לבנות ולהיבנות בה – אדריכלות בקיבוץ
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור