ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר סילביה ביזאוי
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר סילביה ביזאוי
  שיח חוקרים
בתאריך:  27/2/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר סילביה ביזאוי על הנושא: "אשה אשה וגורלה" - מבט מגדרי על השתנות הקיבוץ
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור