ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר עירית עמית כהן
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר עירית עמית כהן
  שיח חוקרים
בתאריך:  15/9/2008
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  10:00
עד שעה:  12:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר עירית עמית כהן על מחקרה: "חצר הקיבוץ" – ערכים ונכסים - שימור המורשת הפיזית המקומית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור