ENGLISH
הילד, המשפחה והקיבוץ - סוף עידן התמימות
האירוע:  הילד, המשפחה והקיבוץ - סוף עידן התמימות
  ימי עיון
בתאריך:  19/5/2008
במקום:  אונ' תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית אולם 001
בשעה:  09:00
עד שעה:  15:00
מרצים/פותחים:  פרופ' תמי רונן
פרופ' זהבה סלומון
ד"ר מריו ארתור אדלר
מר אהרון ידלין
התוכנית  מרצים:
פרופ' מריו מיקולינסר
רן טל
ד"ר אראלה למדן
ד"ר יערה בראון
ד"ר אורה אביעזר
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור