ENGLISH
היופי יציל את העולם - בעקבות ספרו של מוקי צור "כרעה ברוח"
האירוע:  היופי יציל את העולם - בעקבות ספרו של מוקי צור "כרעה ברוח"
  ערבי עיון
בתאריך:  12/3/2008
במקום:  סמינר אפעל
בשעה:  19:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  ברכות: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית
יניב שפירא: אמנות בקיבוץ - מ'אמן קיבוץ' לגלריה הקיבוצית
מיכאל וולפה: ייחודה של מוזיקה קהילתית
רועי רשקס: הילד שלנו עושה את זה!
חתימה: מוקי צור
 
נספח:  יום העיון מתקיים בשיתוף עם בינ"ה
להרשמה ומידע: 03-5342997 שלוחה 0 (מזל)
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור