ENGLISH
יש כלכלה אחרת? - יום עיון לזכרו של ד"ר יאיר לוי ז"ל
האירוע:  יש כלכלה אחרת? - יום עיון לזכרו של ד"ר יאיר לוי ז"ל
  ימי עיון
בתאריך:  18/2/2008
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  15:00
עד שעה:  17:00
הכניסה:  חופשית
התוכנית  התכנסות וכיבוד קל

קטע נגינה: גבי בלוטנר - צ'לו
דברים לזכרו של יאיר ז"ל מפי:
עו"ד נחמן אורי (יו"ר המוסד לבוררות מוסכמת)
יצחק גרשון (מנהל יד-טבנקין)
דפנה בר-נס (מזכירת "סירקום")
v ד"ר יהודה פז (מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום): יאיר לוי והביטוי שלו בכתב - אודות ספרו האחרון "יש כלכלה אחרת, יש חברה אחרת"
v הכלכלנית לאה אחדות (מכון ואן-ליר, המרכז האקדמי רופין): מבט חברתי על המדיניות הכלכלית
v פרופ' אייל קמחי (המח' לכלכלה חקלאית, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, רחובות): על התמחות והטרוגניות במושבים.
v העיתונאית רותי סיני ("הארץ"): כלכלה או קלקלה? למה כולם סוגדים לכוחות השוק?
v ד"ר סיביל היילברון (המרכז האקדמי רופין): על קהילות ויזמות
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור