ENGLISH
סיפורים מן החצר האחורית - שחרית עיון בקיבוץ ברעם, מ.א. גליל עליון
האירוע:  סיפורים מן החצר האחורית - שחרית עיון בקיבוץ ברעם, מ.א. גליל עליון
  ימי עיון
בתאריך:  29/2/2008
במקום:  מועדון קיבוץ ברעם!!
בשעה:  09:30
עד שעה:  13:15
הכניסה:  חופשית
התוכנית  9:30 - 10:00 התכנסות
10:00 - 10:30 שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוזיקלי
ברכות: יו"ר: יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
אהרון ולנסי, ראש מ.א. גליל עליון
ד"ר אלי צור, יד יערי
יערה ליטמן, מזכירת קיבוץ ברעם
10:30 - 10:50 גינה גלי (מעין ברוך) - הילדים של כולנו - סיפורי מחנכים
10:50 - 11:50 סיפורים מאת:
אמנון שמוש (מעין ברוך) - לרעות את הצאן בחמרה
דודו פלמה (כפר הנשיא) - הלינה המשותפת
אמנון ורנר (כרמיה) - ברטה המכשפה
שרה שמיר (כפר סאלד) - מטפחת אדומה, מאת אמנון שמוש
סרט - "בנימין האופה" (8 דקות, מוטק'ה קשת, גבעת ברנר)
11:50 - 12:00 הפסקה
12:00 - 12:30 ד"ר שולה קשת (גבעת ברנר) - ז'אנר הרשימה כז'אנר של אופוזיציה
שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוזיקלי
12:30 - 13:15 מוקי צור (עין גב) - סיפור הקבוצה, סיפור המקום - בין כזב לוידוי
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור