ENGLISH
התיישבות וביטחון - בשיתוף עם העמותה לחקר כוח המגן והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית
האירוע:  התיישבות וביטחון - בשיתוף עם העמותה לחקר כוח המגן והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית
  כנסים
בתאריך:  14/10/2004
במקום:  באולם בית ברנד, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  09:30
עד שעה:  14:00
דמי השתתפות:  ₪ 60
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור