ENGLISH
80 שנה לקיבוץ הארצי ולקיבוץ המאוחד
האירוע:  80 שנה לקיבוץ הארצי ולקיבוץ המאוחד
  ימי עיון
בתאריך:  6/1/2008
במקום:  אולם לאונרדו, בית התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב
בשעה:  10:30
עד שעה:  16:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  10:30 התכנסות וכיבוד קל:
11:00 קטע מוזיקלי: שלישיית עדי – קיבוץ יגור
דברים: זאב (ולוולה) שור – מזכיר התנועה
הקיבוצית.

13:15-11:30: מושב ראשון: הקיבוץ בראי הדורות
יושב ראש: אהרון ידלין – מזכיר התק"מ לשעבר.
זאב צחור – נשיא המכללה האקדמית ספיר: הקיבוץ במבחן ההיסטוריה.
מיכל פלגי – המכללה האקדמית עמק יזרעאל: הקיבוץ בעיני חבריו לאורך הדורות.
אליעזר בן-רפאל – אוניברסיטת תל-אביב: הקיבוץ במראה הציבורית.

14:00-13:15: הפסקת צהריים

14:00 קטע מוזיקלי: שלישיית עדי
דברים: גברי ברגיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.

16:15-14:15: מושב שני: הקיבוץ, ניסיון שלא נכשל?
רב שיח בהנחיית: אניטה שפירא – אוניברסיטת תל-אביב.
משתתפים:
ניסים קלדרון – אוניברסיטת בן-גוריון באר-שבע.
עמיה ליבליך – האוניברסיטה העברית ירושלים
נחמן רז – מזכיר איחוד הקבוצות והקיבוצים לשעבר
 
נספח:  בשיתוף יד יערי, התנועה הקיבוצית והמכללה האקדמית ספיר
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור