ENGLISH
הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
האירוע:  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
בתאריך:  22/1/2008
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  15:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  נושא הכנס: טבנקין ותרבות הקיבוץ
התוכנית  יו"ר: אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין
שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוסיקלי
דובי הלמן - מי מפחד מיצחק טבנקין?
ד"ר שולה קשת - הרומן הראשון של העמק: "בראשית" לשלמה רייכנשטיין
שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוסיקלי
ד"ר מוטי זעירא - היחס לחגי ישראל בראשית עין חרוד
חלוקת מלגות לשנת 2007
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור