ENGLISH
תכנון אדריכלי בקיבוץ - עם סיום מחקרו התיעודי של האדריכל פרדי כהנא
האירוע:  תכנון אדריכלי בקיבוץ - עם סיום מחקרו התיעודי של האדריכל פרדי כהנא
  ימי עיון
בתאריך:  9/10/2007
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  09:00
הכניסה:  חופשית!!
התוכנית  9:00 - 9:30 קבלת פנים וכיבוד
9:30 - 9:50 ברכות:
יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
ד"ר גבריאל אלכסנדר, מנהל מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות
דובי הלמן, מזכיר התק"ם לשעבר: הקשר בין היסטוריה לתכנון
9:50 - 10:50 פרדי כהנא: תכנון הקיבוץ מדגניה ועד 1990
10:50 - 11:00 מוקי צור, יובל דניאלי: מצגת על עבודתו של פרדי כהנא
11:00 – 11:15 הפסקה
11:15 - 11:45 פרופ' מיכאל לוין, הפקולטה לעיצוב – שנקר, הפקולטה לארכיטקטורה ובניין ערים – הטכניון: אוונגארד באוונגארד: אדריכלות בקיבוץ
11:45 - 12:15 מירה יהודאי, א.ב. תכנון: שינויים חברתיים ומבניים בקיבוץ והשפעתם על תכנון היישוב הקיבוצי
12:15 - 12:30 פרופ' אברהם וכמן, הטכניון: דברים לכבוד פרדי כהנא
12:30 - 13:00 מוקי צור: ארכיטקטורה ואוטופיה קיבוצית – מאז והלאה
13:00 מפגש חברתי-משפחתי בחדר טבנקין, יד טבנקין
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור