ENGLISH
סיפורים מן החצר האחורית - שחרית עיון בקיבוץ רמות מנשה, מ.א. מגידו
האירוע:  סיפורים מן החצר האחורית - שחרית עיון בקיבוץ רמות מנשה, מ.א. מגידו
  ימי עיון
בתאריך:  19/10/2007
במקום:  "הצריף", קיבוץ רמות מנשה
בשעה:  09:00
עד שעה:  12:45
הכניסה:  חופשית!!
התוכנית  9:00 - 9:30 התכנסות
9:30 - 10:00 שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוזיקלי
ברכות: חנן ארז, ראש מ.א. מגידו
גאולה לנדר, מנהלת הקהילה, קיבוץ רמות מנשה
יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
10:00 - 10:30 אסף עינברי (גשר): ביאליק ומורשת היצירה הקיבוצית
10:30 - 11:00 סיפורים מאת אמנון ורנר (כרמיה), יגאל וילפנד (עין השופט), ואלי נצר (דליה)
סרט - "בנימין האופה" (8 דקות, מוטק'ה קשת, גבעת ברנר)
11:00 - 11:30 הפסקה
11:30 - 12:10 ד"ר שולה קשת (גבעת ברנר) - ז'אנר הרשימה כז'אנר ש לאופוזיציה
אליעזר זקס (גבעת ברנר) - אתר סיפורי המקום של גבעת ברנר
שלישיית "עדי", קיבוץ יגור - קטע מוזיקלי
12:10 - 12:45 מוקי צור (עין גב) - סיפור הקבוצה, סיפור המקום - בין כזב לוידוי
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור