ENGLISH
סוציאל-דמוקרטיה במבחן הזמן - במלאת שנה לפטירתו של יצחק בן אהרן
האירוע:  סוציאל-דמוקרטיה במבחן הזמן - במלאת שנה לפטירתו של יצחק בן אהרן
  ימי עיון
בתאריך:  16/5/2007
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  14:30
עד שעה:  17:00
הכניסה:  חופשית!!
התוכנית  14:30 ברכה: יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
על יצחק בן אהרן: פסח האוספטר, מזכ"ל הנוער העובד
14:45 מושב ראשון: מסוציאל-דמוקרטיה להגמוניה קפיטליסטית
יו"ר: אורי יזהר, יד טבנקין
v דותן לשם, אונ' בר אילן ומכון ון ליר בי-ם: "מג'ון מיינרד קיינס למילטון פרידמן": המהפך התאצ'ריסטי במערב והגורמים לו
v ריקי שיו, אונ' חיפה: תוכנית החירום לייצוב: 1985 כנקודת מפנה בשיח הכלכלי ובמדיניות הכלכלית
15:45 הפסקה
16:00 מושב שני: הפרטה וגבולותיה – בעולם ובישראל
יו"ר: אלי אברהמי, יד טבנקין
v עמי וטורי, אונ' חיפה: מודלים של מדינות רווחה – הסקנדינבי, הבריטי, האירופי
v יאיר צבן, שר הקליטה לשעבר: החברה הישראלית – מבט לעתיד
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור