ENGLISH
קיבוץ ואמונה
האירוע:  קיבוץ ואמונה
  ימי עיון
בתאריך:  13/3/2007
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  14:30
עד שעה:  18:30
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  יום עיון לרגל צאת ספרם של פרופ' יוסי כץ ופרופ' ג'והן לאר "באמונתם יחיו - המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874 - 2006"
התוכנית  14:30 התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה וברכות:
מר יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
מר יעקב סתר, מנהל ההוצאה לאור
פרופ' הרולד בש, סגן הנשיא למחקר - אונ' בר אילן
ד"ר גבריאל אלכסנדר, מנהל מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות
מר דניאל בן נתן, נשיא האגודה הישראלית ללימודים קנדיים
מר ג'והן אלן, שגריר קנדה בישראל
15:00 - 16:30 מושב ראשון
יו"ר: פרופ' מיכל פלגי, מכללת יזרעאל והמכון לחקר הקיבוץ - אונ' חיפה
פרופ' יעקב עובד, יד טבנקין ואונ' תל אביב: "יחודם של ההוטרים בעולם הקומונלי"
מוקי צור: "גן העדן והמקדש"
16:30 - 17:00 הפסקה
17:00 - 18:30 מושב שני
יו"ר: פרופ' שמואל גליק, ראש מכון שוקן למדעי היהדות בירושלים
פרופ' תמר אל אור, האונ' העברית: "אסתטיקה של צניעות"
פרופ' ג'והן לאר, אונ' וויניפג - קנדה: "חקר ההוטרים במסגרת מחקר הקבוצות האתניות במערב קנדה"
פרופ' יוסי כץ, אונ' בר אילן: "לחקור את ההוטרים ולחשוב על דגניה, על טירת צבי ועל מאה שערים
 
נספח:  טל' לבירורים: עדי שבתאי - 03-5344458
יום העיון בשיתוף: אונ' בר אילן, האגודה הישראלית ללימודים קנדיים ומכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור