ENGLISH
"החצר הסגורה": פשיעה ופיקוח בקהילות סגורות.
האירוע:  "החצר הסגורה": פשיעה ופיקוח בקהילות סגורות.
  ימי עיון
בתאריך:  7/3/2007
במקום:  מרכז הקונגרסים, מכללה אקדמית אשקלון
בשעה:  09:30
עד שעה:  13:30
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  יום עיון לרגל צאת ספרה של ד"ר אפרת שהם: "החצר הסגורה" - סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ.
התוכנית  סדר היום:
9:30 - 10:10 התכנסות וכיבוד קל
10:10 - 10:15 ברכות
יו"ר: פרופ' ישראל נחשון, ראש החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון
פרופ' שמעון שרביט, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית אשקלון
יצחק גרשון, מנהל יד טבנקין
10:15 - 11:45
יו"ר: ד"ר מנחם טופל, יד טבנקין והמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' ג'רלד קומר, אונ' בר אילן: "פשיעה פוליטית בקהילות סגורות"
אסתר עילם, מרכז לסיוע נפגעות מינית בתל אביב: "היערכות שלילית" בקהילות סגורות בעבירות מין
ד"ר ארנון גולדשטיין, מכללת קיי, המכללה האקדמית אשקלון והמכון לקרימינולוגיה באונ' העברית: "התנהגות סוטה בקרב בני נוער בעדה האתיופית"
11:45 - 12:00 הפסקה
12:00 - 13:30
יו"ר: פרופ' גדעון קרסל
אבינועם כהן, הרשות לשיקום האסיר: "פיקוח על אסירים משוחררים בקהילה החרדית"
ד"ר חגית פרץ, המכללה האקדמית אשקלון: "דילמות בין תרבותיות בטיפול באלימות במשפחה בקרב נשים בדואיות"
ד"ר אפרת שהם, המכללה האקדמית אשקלון והמכון לקרימינולוגיה באונ' העברית: "האומנם החברה הקיבוצית היא חברה "מחוסנת" מפני פשיעה?"
 
נספח:  לבירורים נא להתקשר אל ענת
טל': 08-6789232
פקס: 08-6789233
מייל: anat@ash-college.ac.il
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור